gallery/kontakt
Kontaktné informácie

Korrekt s.r.o.

Karloveská 6/C

841 04 Bratislava

Obchodné údaje:

IČO: 35 829 371

IČ DPH: SK 20 20 23 78 68

spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri SR

spisová značka: Sro 25852/B, Okresný súd Bratislava I

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.

číslo účtu: 

IBAN: SK8611000000002948087461

SWIFT: TATRSKBX